Gniewkowo


I ett skogsområde ca 2,5 kilometer norr om Gniewkowo, i sin tur ca 2,5 mil sydväst om Torun, mördades mellan 1939 och 1943 ca 4000 polacker. Detta var polacker som av tyskarna ansågs vara ett hot mot den tyska överheten och var därför tvungna att undanröjas. Ett snabbt och enkelt sätt för tyskarna var då att föra dessa reella eller potentiella motståndare till en skog där de sköts och begravdes i massgravar.

Nuvarande status: Monument (2023).

Läge: 52°55' 07.79" N 18°24' 42.55" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Gniewkowo är knappast någon av de mer kända avrättningsplatserna men det är välskött med ett värdigt monument och gravarna finns tydligt markerade i omgivningen kring monumentet.

Litteraturtips: Lukas, Richard C: Forgotten Holocaust: The Poles Under German Occupation 1939-1944 (2008).