Goldap – OKL Robinson


I nordöstra Polen, ca fem kilometer från gränsen till Ryssland, ligger det en liten stad som heter Goldap. Fram till 1945 var detta en del utav delstaten Ostpreussen men som efter kriget delades mellan Ryssland och Polen. 1940 upprättade Hermann Göring sitt militära högkvarter Oberbefhelshaber der Luftwaffe-Haupquartier Rominten men som gick under namnet OKL Robinson. Det var härifrån som Luftwaffes verksamhet styrdes större delen av kriget. Robinson bestod av ett tiotal bunkrar och baracker och låg beläget i ett skogsområde strax öster om Goldap och i närheten av sjön Goldaper. Knappt en mil norr om Robinson låg Görings Reichsjägerhof så placeringen av Robinson var ingen slump. Dessutom låg Hitlers Wolfsschanze ca åtta mil västerut vilket gjorde det lämpligt för Göring att snabbt kunna förflytta sig till chefen. När den sovjetiska Röda armén närmade sig Goldap i oktober 1944 lät Göring förstöra Robinson.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat (2013).

Läge: 54°19'56.40" N 22°19'18.06" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Bunkrarna och ruinerna är utspridda i skogen runt omkring ett sanatorium och de flesta av är lätta att hitta och gå in i. På sätt och vis är platsen som Wolfsschanze i miniatyr. Tyvärr finns det ingen information om bunkrarna och ruinerna. 

Litteraturtips: Knopp, Guido: Göring – mellan makt och vansinne (2013).