Goldap – OKL Robinson


I nordöstra Polen ca fem kilometer från gränsen till Ryssland ligger det en liten stad som heter Goldap. Fram till 1945 var detta en del utav delstaten Ostpreussen men som efter kriget delades mellan Ryssland och Polen. 1940 upprättade Hermann Göring sitt militära högkvarter Oberbefhelshaber der Luftwaffe-Haupquartier Rominten men som gick under namnet OKL Robinson. Det var härifrån som Luftwaffes verksamhet styrdes större delen av kriget. Robinson bestod av ett tiotal bunkrar och baracker och låg beläget i ett skogsområde strax öster om Goldap och i närheten av sjön Goldaper. Knappt en mil norr om Robinson låg Görings Reichsjägerhof så placeringen av Robinson var ingen slump. Dessutom låg Hitlers Wolfsschanze ca åtta mil västerut vilket gjorde det lämpligt för Göring att snabbt kunna förflytta sig till chefen. När den sovjetiska Röda armén närmade sig Goldap i oktober 1944 lät Göring förstöra Robinson.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat (2013).

Läge: 54°19'56.40" N 22°19'18.06" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Bunkrarna och ruinerna ligger utspridda i skogen runt omkring ett sanatorium och de flesta går att gå in i. Platsen verkar också besökas regelbundet eftersom det är upptrampat men det som är synd är att det inte finns någon som helst informationsskylt eller skyltar som informerar vilken funktion bunkrarna och ruinerna hade när det begav sig. Men hur som helst är det intressant att med en karta över platsen leta sig fram till respektive bunker och ruin. Huruvida de kartor som finns på Internet är tillförlitliga låter jag vara osagt eftersom de inte verkar överensstämma med hur det egentligen ser ut i verkligheten.

Litteraturtips: Knopp, Guido: Göring – mellan makt och vansinne (2013).