Gorlice Gestapo HQ


I början av 1941 upprättade Gestapo ett lokalkontor i Gorlice i sydöstra Polen. Kontoret gick under namnet Nebenstelle Gorlice och var en förgrening av Gestapo i Jaslo. Inte mindre än ca 2700 personer fördes till kontoret där de förhördes, inte sällan under tortyr eller misshandel. Av dessa dog ca 300 medan majoriteten skickades vidare till fängelser och läger på andra håll.

Nuvarande status: Bevarad med minnestavla (2019).

Läge: 49°39'29.17"N 21°09'35.63"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

2019 låg det ett apotek i huset och möjligtvis några lägenheter.

Litteraturtips: Höhne Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).