Harmense


I Harmense, ca två kilometer från Auschwitz – Birkenau, upprättades i december 1941 ett satellitläger till Auschwitz. Ca 50 polacker arbetade med uppfödning av kycklingar och kaniner samt underhåll av fiskdammar. Efter arbetet inhystes fångarna på övervåningen i en konfiskerad herrgård. I juni 1942 förflyttades de manliga fångarna till två byggnader i byn (Harmense) och herrgården övertogs av ca 30 kvinnliga fångar. På sommaren 1943 avvecklades den manliga delen av lägret och de manliga fångarna förflyttades till satellitlägret Budy. I samband med avvecklingen av det manliga lägret övertogs arbetet av de kvinnliga fångarna. Uppfödningen hade då expanderad till att omfatta tusentals kalkoner, gäss, ankor och kaniner. I januari 1945 evakuerades lägret och fångarna skickades till västerut.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat men monument (2015).

Läge: 50°01'12.90" N 19°09'33.90" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Att som fånge tillhöra ett satellitläger kunde många gånger vara ett sämre alternativ än att tillhöra själva huvudlägret. Inte sällan tvingades fångar utföra slavarbete i bl.a. stenbrott eller gräva kanaler/diken med en hög dödlighet som följd. Men det fanns också satellitläger där dödligheten var betydligt lägre och att utföra slavarbete på en farm som denna var givetvis ett bättre alternativ. Det innebar inte att fångarna var säkra utan de kunde utan förvarning eller orsak förflyttas någon annanstans. Eller blid dödad/misshandlad godtyckligt eller falla offer för någon form av hämndaktion från tysk sida.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).