Hexengrund


Ca fem kilometer norr om Gdynia vid Babie Doly (tyska Hexengrund) började tyskarna under 1940 att bygga ett test- och forskningscenter för torpeder. Dessa torpeder var inte ämnade för ubåtar utan för torpedbåtar och flygplan. Fram till dess hade tyskarna varit beroende av italienska torpeder som vid tidpunkten tekniskt låg före tyskarna inom området. Själva testanläggningen förlades ute i en bukt med lugnt vatten och på för tidpunkten på behörigt avstånd från fientligt bombflyg. I närheten låg också en påbörjad polsk flygbas som färdigställdes av det tyska flygvapnet. En järnväg byggdes för att transportera torpeder från testanläggningen till flygbasen. Ytterligare byggnader uppfördes för diverse ändamål. Fr.o.m. 1942 utfördes intensiva tester av en torped som kallades för F5B, även anpassad för flygplan. I krigets slutskede erövrades testanläggningen av den sovjetiska Röda armén.

Nuvarande status: Raserad (2021).

Läge: 54°35' 08.59" N 18°32' 16.31" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Cirka 400 meter från stranden finns det en stor förfallen betong konstruktion mitt ute i bukten som påminner om en övergiven bas från någon Star Wars film, men som var en del utav testanläggningen. Om det är tillåtet att åka ut till den vet jag inte, men förmodligen inte. Gissningsvis är det ett skyddat naturobjekt. Närmare stranden finns rester av bryggor och inåt land finns det olika betongblock och byggnader som antagligen hörde till testanläggningen.

Litteraturtips: Killen, John: The Luftwaffe: A History (2013).