Hexengrund


Ca fem kilometer norr om Gdynia vid Babie Doly (tyska Hexengrund) började tyskarna under 1940 att bygga ett test- och forskningscenter för torpeder med avsikt att avfyras från torpedbåtar och flygplan. Fram till dess hade de varit beroende torpeder som köptes in från Italien som låg före tyskarna inom området. Själva testanläggningen förlades ute i en bukt med lugnt vatten och på för tidpunkten behörigt avstånd från fientligt bombflyg. I närheten låg också en påbörjad polsk flygbas som färdigställdes av det tyska flygvapnet. En järnväg byggdes för att transportera torpeder från testanläggningen till flygbas. Ytterligare byggnader uppfördes för diverse ändamål. Fr.o.m. 1942 utfördes intensiva tester av en torped som kallades för F5B som även anpassades för flygplan. I krigets slutskede erövrades testanläggningen av den sovjetiska Röda armén.

Nuvarande status: Raserad (2021).

Läge: 54°35' 08.59" N 18°32' 16.31" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det är en märklig känsla och syn man möts utav när man kommer ner på stranden. Knappa 400 meter ut ligger det en enorm avskalad betongkloss som påminner om en övergiven bas från någon Star Wars film. För den som har tillgång till båt går det säkert att åka ut och klättra upp på den när tidvattnet står rätt. I vilken utsträckning det är tillåtet låter jag vara osagt. Den kanske är fredad som ett naturskyddsobjekt. Närmare stranden finns rester av pirar och på land finns diverse betongkolosser och byggnader som troligtvis var en del utav testanläggningen.

Litteraturtips: Killen, John: The Luftwaffe: A History (2013).