Izbica getto


Ca sex mil söder om Lublin ligger det en liten stad som heter Izbica. 1939 bodde det ca 4000 judar i staden och i december samma år deporterade nazisterna ca 2500 judar till staden från Lodz och Kolo. 1941 upprättades ett getto och stadens geografiska placering intill en viktig järnvägsknut gjorde gettot idealiskt ur ett logistiskt perspektiv. Gettot kom därför att bli det viktigaste transitgettot i Lublin distriktet för deportationer av judar till förintelselägren Belzec och Sobibor. Mellan mars och maj 1942 deporterades mellan 12 000 – 14 000 judar från Böhmen-Mähren, Slovakien, Tyskland och Österrike till Izbica och därifrån vidare till något av de nyss nämnda förintelselägren.

Gettot var inte avskärmat från omvärlden men det stora antalet judar som tvingades bo trångt i bristfälliga bostäder med bristfälliga sanitära möjligheter, begränsad tillgång till föda och andra förnödenheter ledde till en dödlighet som procentuellt i förhållande till antalet invånare bara överträffades av gettot i Warszawa. Förutom deportationer till förintelselägren mördades ca 4500 judar på den judiska begravningsplatsen som också förstördes av tyskarna under kriget. Gettot avvecklades officiellt den 2 november 1942 och därefter upprättades ett mindre getto för ca 1000 lokala judar. Det mindre gettot avvecklades slutligen i april 1943 och judarna deporterades till Sobibor där de mördades. Izbica befriades av den sovjetiska Röda armén i juli 1944. Endast 14 av de ursprungliga judiska invånarna överlevde kriget.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med monument (2013).

Läge: 50° 53' 40.91" N 23° 09' 35.04" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Gestapo lät bygga ett fängelse med hjälp av bl.a. judiska gravstenar som togs från den judiska begravningsplatsen. 2006 revs fängelset men de gravstenar som var bäst bevarade placerades på utsidan av väggarna på ett minnesrum (Ohel) som finns på begravningsplatsen. Det finns två monument på platsen, dels ett nyare och dels ett äldre. Man har också samlat ihop gravstenar som hittats på platsen och staplat dem i en hög som en form av monument. Begravningsplatsen ligger i en skogsslänt längs huvudvägen mellan Zamosc och Lublin. Den lilla stig som leder upp till begravningsplatsen ligger inklämd och dold mellan två hus och är inte lätt att hitta. Med tanke på det stora antalet västeuropeiska judar som deporterades till Izbica är det märkligt att det inte är mer känt än vad det är. Det hamnar ofrånkomligen i skymundan av de mer kända gettona i Warszawa, Krakow, Riga och Lodz för att bara nämna några.

Litteraturtips: Gilberg, Martin: Holocaust: A History of the Jews of Europe During the Second World War (1987).