Jagiellonian universitet


Den 6 november 1939 samlades på order av SS-Obersturmbannführer Bruno Müller ca 175 professorer och lärare från universitet i Krakow, Lublin och Vilnius vid Jagiellonian universitetet i Krakow. Dessa trodde att universitetets rektor skulle informera dem vilka förändringar den tyska ockupationen skulle innebära för den fortsatta utbildningen. Men istället blev de informerade av Müller att universitetet inte hade tillstånd att bedriva någon utbildning. Därefter arresterades mötesdeltagarna under kaotiska omständigheter och fördes till fängelset Montelupich. Därefter hamnade de i flera fängelser innan de slutligen i slutet på november skickades till koncentrationslägret Sachsenhausen. Arresteringen kallades för Sonderaktion Krakau och var en del utav ett program som kallades för Ausserordentliche Befriedungsaktion som syftade till att eliminera allt potentiellt motstånd till den tyska ockupationsmakten. Men aktionen väckte dock protester från bl.a. Mussolini och Vatikanen och detta ledde till att 101 professorer, 40 år eller äldre frigavs i februari 1940. Tolv professorer hade dock redan dött i fångenskap. De som inte frigavs skickades i mars 1940 till Dachau och frigavs slutligen i januari 1941.

Nuvarande status: Bevarat med minnestavla (2013).

Adress: ul. Golebia 24, 31-007 Kraków.

Att ta sig dit: Promenad från centrala Krakow.

Kommentar:

Efter att tyskarna anfallit Sovjetunionen i juni 1941 genomfördes en liknande aktion mot polska professorer i Lviv. Den här gången fanns inga betänkligheter från tyskarnas sida huruvida de kunde mördas eller inte. Under juli månad mördades ca 50 personer av samma skäl som de i Krakow hade arresterats, de ansågs utgöra ett hot mot tysk hegemoni.

Litteraturtips: Lukas, Richard C: Forgotten Holocaust: The Poles Under German Occupation 1939-1944 (2008).