Jarogniewice


I januari 1940 övertog tyskarna ett mentalsjukhus i Koscian, ca fem mil söder om Poznan. I mitten på januari mördades ca 250 patienter från sjukhuset genom koloxidsförgiftning. Patienterna hade först getts en lugnande spruta och sedan letts in en lastbil med ett lufttätt lastutrymme. Sedan startades lastbilen och avgaserna leddes via en slang in i lastutrymmet. När alla patienter var döda körde lastbilen till ett skogsområde som heter Jarogniewice, ca en mil norr om Koscian. Där hade fångar från fängelset Fort VII i Poznan grävt massgravar i vilka patienterna begravdes. En vecka senare mördades ytterligare ca 250 patienter på samma sätt. I början på februari 1940 fördes ca 2750 judiska och icke judiska patienter från mentalsjukhus i Tyskland till Koscian där de mördades. På knappt en månad hade ca 3300 patienter mördats i Koscian och begravts i Jarogniewice. I februari 1944 grävde tyskarna upp massgravarna och förstörde kropparna med hjälp av släckt kalk (ett ämne som vid kontakt med vatten blir frätande).

Nuvarande status: Monument (2015).

Läge: 52°09'56.26"N 16°41'34.78"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det finns två stycken monument som ligger längs en skogsväg. Det finns inga skyltar så det krävs att man vet vart man ska leta.

Litteraturtips: Friedlander, Henry: The Origins of Nazi Genocide – From euthanasia to the final solution (1995).