Jaslo Gestapo HQ


I centrala Jaslo hade det lokala Gestapo sitt högkvarter under andra världskriget. Hit fördes människor som av Gestapo ansågs vara ett hot eller satt inne med information. Inte sällan förekom misshandel och tortyr för att framtvinga erkännanden eller information. Högkvarteret fungerade även som ett fängelse för fångar som skulle förhöras eller skickas vidare till andra fängelser eller läger. Jaslo Gestapo hade även ansvaret för avrättningar av judar i området. Den 7 juli 1942 mördades på initiativ av Gestapo bl.a. 1250 judar från Nowy Zmigrod i ett skogsområde drygt två mil söder om Jaslo.

Nuvarande status: Bevarad med minnestavla (2019).

Adress: Za Bursa 1, 38–200 Jaslo.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Byggnaden fungerade 2019 som en form av psykiatriskt vårdboende. Minnestavlan finns uppsatt på byggnadens fasad.

Litteraturtips: Höhne Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).