Jawischowitz


Under 1942 upprättades ett satellitläger till Auschwitz drygt en mil söder om Auschwitz i en liten by som heter Jawiszowice (tyska Jawischowitz). Fångarna i lägret tvingades att arbeta i en kolgruva som ägdes av Hermann Göring Werke. Det genomsnittliga antalet fångar som satt i lägret var ca 2000 varav majoriteten var judar från olika delar av det ockuperade Europa. Med tanke på att ett fåtal av dem som arbetade i gruvan hade någon som helst erfarenhet av gruvarbete var dödligheten stor till följd av arbetsolyckor. Lägg därtill de ”vanliga” umbäranden såsom vakternas misshandel och otillräcklig föda blir det förståeligt hur stor dödligheten var. De fångar som inte längre bedömdes som arbetsförmögna skickades tillbaka till Auschwitz där de dödades. Uppskattningsvis drabbades mellan oktober 1942 och december 1944 ca 1800 fångar av detta öde. I januari 1945 i samband med att Auschwitz började evakueras inför den annalkande Röda armén evakuerades även ca 1900 fångar från Jawischowitz västerut. Efter några dagar kom de som överlevt dödsmarschen fram till Wodzislaw slaski, fem mil bort.  Evakueringen skedde så hastigt att de som var alltför sjuka och utmattade och som inte kunde evakueras lämnades kvar i lägret.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med monument (2015).

Adress: ul. Obozowa 2, 32-620 Brzeszcze.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Större delen av lägret är sedan länge raserat, men en barack som delvis är bevarad/raserad har restaurerats. Området är för övrigt välskött och värdigt. Det här med att tyskarna använde okvalificerad arbetskraft i gruvor och andra industrier var inget unikt för just Jawischowitz. Bristen på arbetskraft var så pass stor de sista åren av kriget att bristen på kvalificerad arbetskraft kompenserades med okvalificerad arbetskraft. Följderna blev att arbetsolyckorna med dödlig utgång var förhållandevis stora och att det material som producerades många gånger var undermåliga.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).