Jelowa


Ca två mil nordöst om Opole i sydvästra Polen ligger det en liten ort som heter Jelowa och där på en liten station stod Hitlers specialtåg Amerika parkerat mellan den 9 och 12 september 1939. Den 3 september 1939, två dagar efter att Tyskland invaderat Polen, reste Hitler till Polen i sitt s.k. specialtåg (Führersonderzug) Amerika för att på plats följa det tyska fälttåget mot Polen. Hitler reste runt till olika platser varifrån han med antingen flyg eller bil besökte olika frontavsnitt. Den 9 september anlände tåget till Jelowa där Hitler stannade till den 12 september. Från Jelowa gjorde Hitler och hans följe besök närmare fronten samt hade både militäriska och politiska överläggningar, både i och utanför tåget. Ett skäl till att man valde Jelowa som temporärt högkvarter var dess närhet till Tyskland, vars dåvarande gräns inte låg mer än ett par mil från Jelowa.

Namnet Amerika blev officiellt först i januari 1940, men efter att Tyskland förklarat USA krig i december 1941 ändrades namnet i januari 1942 till Brandenburg. Tåget var välutrustat och väl bepansrat och hade en luxuös inredning med bekväma sovrum, badrum, gästrum, ungängesrum, konferensrum, pressrum, kommunikationscentral, kök, matsal, manskapsrum, frisörrum samt en vagn med hans personliga bil. Det var dessutom utrustat med två lok ifall det ena blev försatt ur körbart skick eller gick sönder av tekniska skäl.

Fördelen med ett mobilt högkvarter var att just att det var mobilt och snabbt kunde förflytta sig mellan olika platser om situationen så krävde. Nackdelen var att tåget var ganska utsatt, trots att det var väl beväpnat och omgavs en hög säkerhet vart än det reste. Ett stationärt högkvarter var inte lika utsatt som ett mobilt. En annan nackdel var att det var svårt att samla alla olika försvarsgrenar för diskussioner gällande kriget och krigföringen. Ett stationärt högkvarter kunde inhysa alla försvarsgrenar inom samma område och kunde därför snabbt inkallas om det behövdes. Därför upprättades redan vid nästa fälttåg, det mot Västeuropa på våren 1940, ett stationärt högkvarter på västfronten som fick namnet Felsennest.

Men i samband med det hastigt uppkomna fälttåget mot Balkan i april 1941 återinfördes Amerika som ett högkvarter då det helt enkelt inte fanns tid till att upprätta ett stationärt högkvarter. Denna gång förlades högkvarteret i Mönichkirchen, Österrike, intill en befintlig järnvägstunnel dit tåget skulle kunna parkera i händelse av flyganfall. Hitler kom dock att använda både Amerika och Brandenburg för resor under hela kriget. Inte bara till och från högkvarter utan även till andra platser i det ockuperade Europa. Sista gången Hitler reste med sitt specialtåg var när han återvände till Berlin i januari 1945 efter den misslyckande Ardenneroffensiven.

Nuvarande status: Bevarad (2023).

Läge: 50°47' 39.95" N 18°02' 50.03" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Stationen är sedan länge stängd och igenbommad, men ändå skonad från vandalism, den ligger bara där tom och öde. Spår och banvall finns också kvar, om än inte lika många spår som när Hitlers tåg var där och numera i sällskap av buskar och mindre träd. Perrongen finns också kvar och är så där vackert nedsliten efter att mer eller mindre ha blivit lämnad åt sitt öde. Men tillsammans skapar detta en historisk närvaro som enligt mig gör historien bara vackrare och intressantare. Att det sedan finns fotografier tagna på Hitler och hans följe när det begav sig gör det extra intressant att själv placera sig på både fotografens och motivets plats.

Litteraturtips: Seidler, Franz W. & Zeigert, Dieter: Hitler’s secret headquarters (2004).