Kolo


I december 1940 upprättades ett getto för de kvarvarande ca 2000 judarna i Kolo. Tidigare hade judar från Kolo deporterats till getton i Generalguvernementet, bl.a. gettot i Izbica. I december 1941 beslöt de lokala nazisterna att Kolos judar skulle mördas eftersom de inte längre behövdes som arbetskraft. De deporterades med tåg till Powiercie och därifrån antingen med lastbil eller till fots till det nyupprättade förintelselägret Chelmno, ca en mil öster om Kolo. Judarna blev därmed de första som mördades i Chelmno. Ur ett logistiskt perspektiv blev stationen i Kolo en knytpunkt för de judar som skulle deporteras till Chelmno. De judar som deporterades med tåg till Kolo från andra getton inom Wartheland (administrativt område som införlivats med Tyskland 1939) tvingades byta tåg i Kolo. Anledningen var att spårvidden från Kolo och vidare mot Chelmno var smalare. Synagogan i Kolo kom också att bli en övernattningsplats för judar som anlänt till Kolo sent på kvällen när det var för mörkt att åka vidare mot Chelmno. Synagogan låg ca två kilometer från stationen och judarna tvingades allt som oftast att till fots gå fram och tillbaka till stationen.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med monument (2015).

Läge: 52°12'39.38" N 18°37'54.77" E (Station). 52°11'39.41" N 18°37'47.93" E (Synagogue).

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Den smalspåriga järnvägen fanns kvar till långt in på 2000-talet men i maj 2015 hade den tagits bort och den perrong som den fanns på var kraftigt överväxt. Synagogan revs efter kriget men det finns ett monument på platsen.

Litteraturtips: Gilbert, Martin: The Holocaust: A History of the Jews of Europe During the Second World War (1987).