Konewka – Anlage Mitte


Ca fem kilometer öster om staden Tomaszów Mazowiecki i centrala Polen började tyskarna i all hemlighet på hösten 1940 bygga ett Führerhögkvarter. Det bestod egentligen av två platser där det ena byggdes i ett skogsområde intill ett litet samhälle som heter Konewka och det andra ca sex kilometer söderut i Jelen. Båda projekten var en del i förberedelserna av Operationen Barbarossa, det tyska anfallet på Sovjetunionen som planerades till våren/sommaren 1941. Båda platserna var omgivna av ett fåtal vägar och mycket skog vilket gjorde dem idealiska ur ett säkerhetsperspektiv. Närheten till befintliga järnvägslinjer bidrog också till valet av platserna.

Båda platserna gick under namnet anlage mitte och samtidigt som bygget av anlage mitte sattes i verket påbörjades även två andra byggen som var tilltänkta som högkvarter för anfallet mot Sovjetunionen. Dels byggdes anlage süd ca två mil söder om Rzeszów i sydöstra Polen och dels byggdes anlage nord utanför Ketrzyn i nordöstra Polen. Anledningen till att det påbörjades tre byggen berodde på att tyskarna helt enkelt ville ha olika geografiska alternativ varifrån Hitler skulle kunna leda kriget mot Sovjetunionen beroende på hur den militära situationen utvecklades.

Vid Konewka byggdes en 380 meter lång kamouflerad betongtunnel som det var tänkt skulle skydda Hitlers tåg när han vistades på platsen. Intill tunneln byggdes ett flertal service- och underhållsbunkrar. Tunneln i Jelen var i stort sett identisk förutom att den var 355 meter och lite böjd till konstruktionen. Båda projekten präglades av en stor sekretess och de som arbetade med projekten var inga fångar från koncentrationsläger eller krigsfångar. Båda anläggningarna omgavs också av ett flertal beväpnade vaktposteringar. Anlage mitte kom dock aldrig att användas för sitt syfte som Führerhögkvarter, det blev istället anlage nord, mera känt som Wolfsschanze, som blev platsen varifrån Hitler till största del kom att leda kriget mot Sovjetunionen från.

Hitler kom aldrig att vistas i mitte och platsen kom aldrig att användas för de militära syften det upprättades för. Anledningen till detta berodde bl.a. på den snabba tyska offensiven under sommaren 1941, vilket innebar att mitte hamnade alltför långt ifrån frontlinjen och därmed inte var lämplig för sitt syfte. Tunneln i Konewka kom istället under 1942 att användas som ett ammunitionsförråd och tunneln i Jelen kom under 1944 att användas som en reparationsverkstad för flygplansmotorer. Konewka hölls dock i beredskap fram till sommaren 1944 för sitt ursprungliga syfte, men detta blev aldrig en realitet. I januari 1945 övergav tyskarna Konewka och Jelen utan att nämnvärt ha förstört anläggningarna.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2012).

Läge: 51°33'43.35"N 20°09'05.68"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Vid tunneln i Konewka finns det ett litet museum där det anordnas diverse militärpicknickar och reenactment aktiviteter och är en plats där militärintresserade (vissa kallar dem för militärromantiker) kan få sina intressen tillfredsställda.

Litteraturtips: Seidler, Franz W. & Zeigert, Dieter: Hitler’s secret headquarters (2004).