Krakow Gestapo HQ


Den 13 september 1939, en vecka efter att tyskarna intagit Krakow, övertog tyska myndigheter Dom Slaski (Schlesiska huset) i centrala Krakow och inrättade ett polishögkvarter. Inledningsvis var det Einsatzkommando 2 som tillhörde de tyska säkerhetsstyrkorna som förlade sin verksamhet i huset. Men när Generalguvernementet inrättades officiellt i november 1939 ersattes kommandot av Sicherheitspolizei (SIPO) och Sicherheitsdienst (SD) im Generalguvernement. Einsatzkommando 2 ombildades istället till att bli Krakows Gestapo med huvudsäte i Dom Slaski. I byggnadens källarplan inrättades fångceller där fångar satt medan de väntade på att deporteras eller förhöras på våningar högre upp. Flera av de fångar som dömdes till döden i Dom Slaski avrättades bl.a. i Nielopomice söder om Krakow och vid ett gammalt fort vid Krzeslawice nordöst om Krakow. Tyskarna evakuerade Dom Slaski i mitten på januari 1945 då ryssarna närmade sig Krakow. Byggnaden kom då att övertas av den sovjetiska säkerhetstjänsten NKVD.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2012).

Adress: ul. Pomorska 2, 30-039 Krakow.

Att ta sig dit: Spårvagn.

Kommentar:

Museet består av fyra stycken fångceller, ett rum som berättar om perioden av tysk ockupation mellan 1939 och 1945 samt perioden mellan 1945 och 1956 då NKVD huserade i huset. Andra delar av huset består av andra verksamheter. I fångcellerna har fångar ristat in diverse texter och annat som vittnar om deras situation som oftast präglades av ovisshet och uppgivenhet inför ett okänt eller uppenbart öde. Museet har oförtjänt hamnat i skymundan av andra platser i Krakow som Schindlers fabrik, Plaszów, f.d. gettot och Kazimierz. 

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).