Krzezowice


Ca två mil väster om Krakow ligger det en liten stad som heter Krzezowice. I mitten på artonhundratalet byggdes ett palats i staden med influenser från den italienska renässansen av en förmögen familj som hette Potocki och kallades därför för Potocki Palats. Palatset blev i familjens ägo fram till andra världskriget då det övertogs av Generalguvernementets guvernör Hans Frank som gjorde palatset till sitt och sin familjs sommarresidens. Frank lät göra smärre ombyggnationer men i övrigt förblev det intakt.

Nuvarande status: Bevarat (2019).

Läge: 50°08'08.31"N 19°37'28.19"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Palatset är kanske inte i förfall men i alla fall en bit på vägen. Likaså parken lämnar en del att önska. Men många gånger gör sig historien bäst i ett lagom förfall där det historiska ännu finns kvar. Bättre det än att det renoveras och rustas upp där det historiska inte går att känna igen och försvinner i det nya.

Litteraturtips: O´Connor, Garry: The Butcher of Poland: Hitler’s Lawyer Hans Frank (2013).