Lagischa


I september 1943 upprättades ett satellitläger till Auschwitz utanför Bedzin, norr om Katowice. Syftet med lägret var att förse ett tyskt industriföretag med arbetskraft för att bygga upp ett kraftverk i Lagischa. Fångarna inhystes i ett arbetsläger intill kraftverket och bestod av ett flertal baracker. Deras arbetsuppgifter var bl.a. att bygga järnväg till kraftverket, riva befintliga hus, gräva diken, lasta av byggnadsmaterial och utrustning. Kommendant för lägret var SS-Unterscharführer Horst Czerwinski som enligt vittnesutsagor inte tvekade att godtyckligt slå ihjäl fångar. Till sin hjälp hade Czerwinski ett trettiotal underofficerare. I augusti 1944 satt det drygt 700 fångar i lägret. I slutet på september 1944 upphörde konstruktionen av kraftverket och då avvecklades lägret och fångarna flyttades till andra satellitläger eller tillbaka till Auschwitz.

Nuvarande status: Raserat med monument (2015).

Läge: 50°20'56.73" N 19°08'12.42" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Av själva fånglägret finns det ingenting kvar men kraftverket existerar alltjämt 2015.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).