Leszczynski Palast


I september 1943 blev Generalmajor Frans Kutschera utnämnd till SS- och polischef i Warszawa. Tidigare hade han haft en liknande tjänst i Vitryssland där hans huvudsakliga uppgift var att bekämpa partisaner. Detta innebar egentligen att alla civila som bedömdes som ett hot eller ett framtida hot mot den tyska ockupationsmakten godtyckligt kunde mördas. I Warszawa kom han omgående att ägna sig åt samma verksamhet och han blev omgående en måltavla för den polska motståndsrörelsen som utfärdade en dödsdom mot honom. Den 1 februari 1944 lämnade Kutschera sin bostad med bil för att bege sig den korta sträckan till sitt högkvarter. Högkvarteret var förlagt i Leszczynski Palast och låg bara ett kvarter bort från Kutscheras bostad. När Kutscheras bil närmade sig högkvarteret rusade tre attentatsmän fram och öppnade eld och dödade Kutschera. En kortare eldstrid utbröt där fyra attentatsmän och två tyskar dog. Tyskarnas svar på attentatet lät inte vänta på sig, redan nästa dag avrättades 300 polska civila medborgare. Kutschera fördes med tåg tillbaka till Berlin där han fick en statsbegravning.

På samma plats, fast på andra sidan gatan, knappt fyra år tidigare, 5 oktober 1939, stod Hitler på en tribun tillsammans med flera höga militärbefälhavare och bevittnade en militärparad efter segern över Polen. Denna dag gjorde Hitler ett besök i Warszawa och ett stopp på vägen var denna militärparad som pågick i ca två timmar innan Hitler och hans entourage åkte vidare. Att paraden genomfördes just på det som kallats Kungarnas aveny var ingen slump. Här hade de polska kungarna genom historien färdats till sina ståtliga residens i södra Warszawa. Hitler som alltid haft en aversion för monarkier och kungligheter var detta en markering för att monarkier  numera var förpassat till historien och inte längre en maktfaktor.

Nuvarande status: Bevarat med monument (2017).

Adress: 23 Aleje Ujazdowskie, 00-461 Warszawa.

Att ta sig dit: Spårvagn.

Kommentar:

Kutschera var på sätt och vis en coming man inom SS och det faktum att han skickades till Warszawa tyder på att Himmler hade förtroende för honom. Kutschera var inte den enda höga nazist som stod på den polska motståndsrörelsens dödslista. Ludvig Fischer, Warszawas guvernör mellan 1939 och 1944, utsattes för ett attentat 1944 men överlevde.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).