Lodz Gestapo HQ


Gestapos högkvarter låg precis utanför det judiska gettot och chef för Gestapo i Lodz var Hauptsturmführer Dr Otto Bradfisch. Gestapo hade ett stort inflytande över de judar som fanns i gettot och bidrog till att de deporterades till förintelselägren. Från gettot i Lodz deporterades judarna främst till Chelmno men även till Auschwitz när gettot avvecklades under sommaren 1944.

Nuvarande status: Bevarat med minnestavla (2017).

Adress: Limanowskiego 1, 90-001 Lodz.

Att ta sig dit: Spårvagn.

Kommentar:

En ganska ful byggnad som inte på något vis för tankarna till Gestapo.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).