Lodz Kripo


I en kyrklig byggnad strax utanför det judiska gettot i Lodz upprättades under 1941 något som kallades för Kriminalkommissariat Getto. Här huserade den tyska kriminalpolisen (KRIPO) vars huvudsakliga uppgift var att bekämpa smuggling till och från gettot. Kripo arresterade människor som misstänktes för smuggling och förde dem till huset för förhör. Inte sällan förekom tortyr, misshandel och mord. Bland invånarna i gettot kallades byggnaden för det röda huset pga. dess röda tegel.

Nuvarande status: Bevarat med minnestavla (2017).

Adress: Koscielna 8, 91-001 Lodz.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Smugglingen var en nödvändighet för invånarna i gettot. Den innebar att förnödenheter som var livsviktiga kunde komma fram till behövande. Från tysk sida var man fullt medveten om smugglingen och de gjorde vad de kunde för att förhindra och även förebygga smuggling. Ett sätt var att offentliggöra påkomna smugglare och avrätta dem för att på så vis avskräcka andra. Men detta gjorde antagligen vare sig till eller från, förhållandena i gettot var av sådan art att riskerna med smugglingen var värda att ta. Det gällde bara att överlista tyskarna och vara uppmärksamma på angivare.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).