Lublin gamla flygfält


I utkanten av Lublin finns ett distrikt som heter Majdan Tatarski. I närheten finns ett gammalt flygfält och där låg SS-Bekleidungswerke. Detta var ett läger som fungerade som en sorterings- och lagringsplats för kläder och andra saker som stulits från judar som mördats i något av Operation Reinhardts läger. Cirka 2 000 kvinnor arbetade i tidigare hangarer med att sortera och desinficera kläder och ägodelar till de mördade judarna. Lägret avvecklades efter Erntefest (Harvest-festivalen), den 3 november 1943, då praktiskt taget alla judar i Lublin-distriktet mördades på SS-chefens Heinrich Himmlers order.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat (2009).

Adress: Wronska 2, 20-327 Lublin.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

De judar som deporterats till Lublin för att mördas i Majdaneks gaskammare anlände till gamla flygfältet. Ett stickspår hade byggts in till lägret där judarna klev av. Därefter fick de gå några kilometer till Majdanek. Av spåret finns det ingenting kvar och man vet inte helt säkert vart det gick. Det finns inga fångbaracker kvar av lägret men däremot finns hangarerna kvar där de mördade judarnas egendom förvarades. Hangarerna används idag för andra industriella syften. SS mässhall och kommendantur finns också kvar samt ruiner efter små industrier där fångarna tvingades arbeta. Hela området är en blandning av ruiner och slitna industrilokaler.

Litteraturtips: Marszalek, Józef: Majdanek – The Concentration camp in Lublin (1986).