Lublin slott


1826 inrättade Tsarryssland ett fängelse i Lublin slott. När tyskarna ockuperade Lublin i september 1939 övertog den tyska säkerhetstjänsten (SD) och säkerhetspolisen (SIPO) slottet och fängelset som med tiden blev det största fängelset i regionen. Både män och kvinnor satt fängslade och majoriteten var polska medborgare som misstänktes för bl.a. antitysk verksamhet. Andra fångar var gisslan eller slumpmässigt arresterade människor som råkat vara på fel plats vid fel tillfälle. Mellan 1800 och 2400 personer satt fängslade vid samma tid och sammanlagt mellan 1939 och juli 1944 satt ca 40 000 människor i fängelset.  Majoriteten utav dem deporterades vidare till andra fängelser eller läger, ett fåtal avrättades och ett fåtal frigavs. Strax före Röda arméns ankomst till Lublin mördade nazisterna ca 300 av slottets fångar i Majdanek, men ett hundratal lyckades också fly i det kaos som uppstod vid evakueringen. Mellan 1944 och 1954 användes fängelset av kommunisterna för att fängsla antikommunister.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2009).

Adress: ul. Zamkowa 9, 21-117 Lublin.

Att ta sig dit: Promenad från centrala Lublin.

Kommentar:

När slottet renoverades i mitten på femtiotalet revs olyckligtvis fängelset och därför finns det inget kvar av själva fängelset.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).