Lublin Umschlagplatz


Ca fem kilometer från gettot i Lublin och intill ett slakteri låg umschlagplatz (omlokaliseringsplats) varifrån SS deporterade gettots judar till förintelselägret Belzec, ca tio mil sydöst om Lublin. Mellan 17 mars och 11 april deporterades ca 26 000 judar till Belzec där de mördades. De som skulle deporteras tvingades marschera till umschlagplatz.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med minnestavla (2009).

Läge: 51°15'15.21"N 22°36'25.39"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Umschlagplatz föll i glömska efter kriget och området förföll snabbt och först 1990 upprättades en liten minnestavla. Man vet väldigt lite om hur umschlagplatz såg ut och området är inte utforskat. Umschlagplatz ligger intill ett nedlagt slakteri på ett förfallet industriområde och området kan inte besökas utan tillstånd av markägaren. Markägaren (anno 2009) har dock lovat att inte exploatera platsen utan väntar på att hitta en köpare som vill ta sig an platsen och upprätta ett värdigt monument. Platsen är inte lätt att hitta eftersom den ligger inne på ett industriområde där knappast någon pratar engelska eller tyska. Men det gör ju faktiskt det hela lite mer spännande också.

Litteraturtips: Arad, Yitzhak: Belzec, Sobibor, Treblinka – The Operation Reinhardt death camps (1987).