Malbork


Ca fem mil sydöst om Gdansk ligger Malbork (tyska Marienburg) och dess ordensslott. Slottet började byggas av tyska teutoniska riddare 1274 och stod klart i början på 1300-talet. Slottet mäter ca 52 hektar och lär vara den största tegelbyggnad som byggts för hand. Det fungerade som högborg för riddarorden och dess befälhavare varifrån de härskade och erövrade omgivningarna. Som mest huserade ca 3000 man i slottet och dess baracker.

I mitten på 1400-talet bröt krig ut mellan den tyska orden och en allians mellan Preussisk konfederation och Polen som slutade med seger för de senare 1466. Med undantag för kortare perioder av svensk ockupation kom slottet fram till Polens första delning 1772 att fungera som boning för de polska kungarna under deras årliga vistelse i Pommern. Därefter låg slottet under först preussiskt styre och sedan tyskt styre fram till 1945 då det återigen blev polskt.

Pga. slottets tyska historia blev det en viktig plats för nazismen som anordnade pilgrimsfärder till slottet för bl.a. nazistiska ungdomsorganisationer. Slottet blev också en form av modell för nazisternas egna s.k. ordenskolor som de upprättade för att utbilda och skola framtidens nazistiska ledare. Först var tanken att slottet också skulle bli en ordenskola men detta övergavs. Mellan 1939 och 1944 var staden förskonat av kriget. När den sovjetiska Röda armén närmade sig Malbork förklarades staden som en fästning och skulle försvaras till sista man. I början på januari 1945 och fram till början på mars 1945 utkämpades bittra strider mellan tyska försvarare och sovjetiska trupper vilket resulterade i att slottet delvis blev förstört.

Nuvarande status: Delvis bevarat/återuppbyggt med museum (2012).

Läge: 54°02'24.90"N 19°01'43.22"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Efter kriget reparerades slottet med mycket stor möda och reparationerna kan väl urskiljas genom färgnyansen på nya och gamla tegelstenar. Muséets fokus ligger på de teutoniska riddarna och medeltiden och andra världskriget omnämns egentligen inte mer än att slottet skadades svårt under striderna om staden. 1997 tilldelades slottet av UNESCO utmärkelsen världsarv. Slottets närhet till Gdansk gör det väl lämpligt för en dagsutflykt.

Litteraturtips: Kershaw, Ian: Hitler – En biografi (2008).