Mauerwald


Ca 18 kilometer från FHQ Wolfsschanze i Mamerki (tyska Mauerwald), norra Polen, låg OKH:s (det tyska militära överkommandot) högkvarter Mauerwald. Platsens upprättades 1940 och var operativt fram till december 1944 då platsen evakuerades pga. den framryckande sovjetiska Röda armén. OKH flyttade då sin verksamhet till Zossen utanför Berlin. Mauerwald bestod av ca 250 bunkrar, baracker och andra byggnader i skiftande storlekar och det var här som den tyska generalstaben var inkvarterad. Ca 40 höga generaler och fältmarskalkar samt ca 1500 officerare och soldater tjänstgjorde i Mauerwald, bl.a. Claus von Stauffenberg (det var han som försökte mörda Hitler genom ett bombattentat i Wolfsschanze juli 1944). Mauerwald var uppbyggt på liknande sätt som Wolfsschanze med tre säkerhetszoner, ledningsbunkrar, mässhallar mm. Hitler besökte Mauerwald tre gånger. Till skillnad från Wolfsschanze som sprängdes lämnades Mauerwald mer eller mindre intakt. Bara de mindre barackerna och husen förstördes.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum (2011).

Läge: 54°11'07.76"N 21°39'02.45"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Mauerwald är precis som Wolfsschanze ett stort utomhus museum som är öppet till skymningen. Ett trettiotal bunkrar och baracker finns kvar och kan besökas. En del av bunkrarna ligger inne bland tät skog men de förenas med stigar och är lätta att besöka. Mauerwald är dock inte alls lika välbevarat och intressant som Wolfsschanze.

Litteraturtips: Megargee, Geoffrey P: Inside Hitler´s high command (2002).