Montelupich fängelse


I samband med tyskarna intog Krakow i början på september 1939 övertog Gestapo ett centralt fängelse på gatan Montelupich. Alla sorters männiksor arresterades, politiska motståndare, spioner, krigsfångar, desertörer, judar samt SS och SD personal som blivit dömda för brott. Enbart manliga fångar hölls i fängelset medan de kvinnliga satt i en närliggande byggnad. Sammanlagt kunde ca 1000 manliga och 300 kvinnliga inhysas vid ett och samma tillfälle. De judiska fångarna behandlades värst av alla fångar och sattes i fängelsets källare och tilldelades mindre matransoner än övriga fångar. Inte sällan skickades de till koncentrationslägret Plaszów för att mördas eller deporterades till Auschwitz eller Gross Rosen. Men fångar avrättades även i fängelset. Gestapo använde fängelset ända fram till att tyskarna evakuerade Krakow i januari 1945 och under denna period passerade ca 20 000 personer fängelset.

Nuvarande status: Bevarat (2012).

Adress: ul. Montelupich 7, 31-155 Krakow.

Att ta sig dit: Spårvagn.

Kommentar:

Den 13 september 1946 hängdes Plaszóws kommendant Amon Göth i fängelset. Han dömdes till döden i en rättegång tidigare under hösten för sina krigsförbrytelser han begick i egenskap av kommendant. efter att Efter att Röda armén intagit Krakow övertog den sovjetiska säkerhetstjänsten NKVD fängelset en period. 2012 existerade fängelset fortfarande och mig veterligen finns det ingen minnestavla. En annan intressant detalj är att under tio månader 2010 satt den f.d. ledaren för Nationalsocialistisk front, Anders Högström, i fängelset för sin inblandning i stölden av Arbeit Macht Frei skylten som stals under uppmärksammande omständigheter i december 2009.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).