Nieslusz – Rudzica


I slutet på september 1941 mördades ca 1500 judar från gettona Grodziec och Rzgòw i ett skogsområde ca fyra kilometer nordost om Konin. Offren begravdes i tre stycken massgravar. Morden genomfördes av Sonderkommando Lange som senare under året kom att ansvara för det första nazistiska förintelselägret Chelmno. På våren 1944 grävdes kropparna upp av ett speciellt kommando (Sonderkommando 1005) vars uppgift var att kremera kropparna för att undanröja eventuella bevis för morden.

Nuvarande status: Monument (2015).

Läge: 52° 15' 11" N 18° 17' 43" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Platsen består av ett flertal mindre monument. Ett som markerar avrättningarna och ett par mindre som markerar kremeringen av kropparna. Monumenten är inte lätta att hitta eftersom de finns inne på en skogsväg och några skyltar finns inte uppsatta.

Litteraturtips: Gilbert, Martin: The Holocaust: A History of the Jews of Europe During the Second World War (1987).