Nowy Zmigrod


I sydöstra Polen ligger det ett litet samhälle som heter Nowy Zmigrod som vid andra världskrigets utbrott hade en judisk befolkning på ca 800 judar. När tyskarna ockuperade Zmigrod infördes antisemitiska lagar som försämrade judarnas levnadsvillkor och de kom även att utnyttjas för slavarbete. Sporadiska avrättningar av judar förekom. I början på 1942 upprättades ett getto för judarna inklusive judar från närliggande byar. På sommaren bodde ca 2000 judar i gettot. Endast judar med speciella arbetstillstånd tilläts lämna gettot. Det stora antalet judar innebar att svält och sjukdomar härjade i gettot och därför beslöt tyskarna att göra en utrensning.

Den 7 juli 1942 beordrades samtliga judar att infinna sig på torget där de som tyskarna ansågs vara arbetsförmögna skiljdes från övriga. Efter några timmar fördes 1250 judar som blivit överflödiga till ett skogsområde i Halbow, ca sju kilometer söder om Zmigrod. Där hade tyskarna grävt massgravar i vilka judarna sköts och begravdes. I mitten på augusti genomfördes en ny selektion av tyskarna och en del judar skickades till läger i Krakow medan de som var överflödiga skickades till förintelselägret Belzec där de mördades i lägrets gaskammare.

Nuvarande status: Monument (2019).

Läge: 49°31'58.12"N 21°29'54.72"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Platsen är välskött och ligger typ mitt i ingenstans och ca 200 meter in i skogen sett från vägen. Bland alla förintelseläger som upprättades på polsk mark av tyskarna är det lätt att sådana här avrättningsplatser där offren var få i jämförelse glöms bort. Skjutningar är annars något som är mer förknippat med Förintelsen i det f.d. Sovjetunionen. Men skjutningar förekom parallellt med gaskamrarna i Polen, om än inte i samma storlek och omfattning men de förekom oftare än vad vi kanske tror.

Litteraturtips: Gilbert, Martin: The Holocaust: A History of the Jews of Europe During the Second World War (1987).