Operation Reinhardt HQ


Operation Reinhardt var kodnamnet för nazisternas planer att mörda de judar inom Generalguvernementet som inte var arbetsförmögna eller var överflödiga. För att mörda dessa judar byggde nazisterna tre förintelseläger Belzec, Sobibor och Treblinka. Belzec ersattes senare av Majdanek. Chefen för Operation Reinhardt var Lublins högste Polis och SS chef Odilo Globocnik. Av praktiska och geografiska skäl förlade Globocnik operationens högkvarter i Lublin. Härifrån administrerade och organiserade Globocnik och hans stab Operation Reinhardt som resulterade i att ca 1,5 miljoner judar mördades. Bredvid högkvarteret fanns det skjutbanor (inomhus), mässhallar och gästhus för SS. Globocniks privata villa låg bara några hundra meter bort. I en relativ närhet till högkvarteret fanns även ett flertal förråd där SS förvarade stöldgods från judar som mördats i Belzec, Sobibor och Treblinka.

Nuvarande status: Bevarat (2009).

Adress: 1 Spokojna, 20-400 Lublin.

Att ta sig dit: Promenad från centrala Lublin.

Kommentar:

Högkvarteret är 2011 en katolsk medicinsk högskola och det finns ingenting i eller utanför byggnaden som informerar om Operation Reinhardt. Detta känns onekligen lite märkligt eftersom den här byggnaden har absolut samma historiska värde som huset där Wannsee konferensen ägde rum. Skillnaden är att vid Wannsee finns det ett museum med forskningsmöjligheter. Hade högkvarteret legat i Västeuropa hade det varit ett storskaligt museum med utomordentliga forskningsmöjligheter i likhet med Wannsee. Men Östeuropa är inte Västeuropa och hade Operation Reinhardt HQ legat i Västeuropa och Wannsee konferensen ägt rum i Östeuropa hade förhållandena varit de omvända. Mäss och gästhusen finns också kvar och ägs/hyrs av alternativa ungdomsgrupper. I Globocniks villa huserar ett företag.

Litteraturtips: Arad, Yitzhak: Belzec, Sobibor, Treblinka – The Operation Reinhardt death camps (1987).