Oswiecim


Ca sex mil väster om Kraków i södra Polen ligger staden Oswiecim. En stad med ca 40 000 invånare som är betydligt mer känd för sitt tyska namn Auschwitz och de koncentrations/förintelseläger som fanns där mellan 1940 och 1945. Informationen kring de tre läger som upprättades är omfattande och vida kända, mindre känt är de byggnader som upprättades strax utanför lägren men som ändå var en del utav lägerkomplexet. I samband med att Auschwitz I – Stammlager började upprättas och att lägret sedan expanderade till ytterligare två läger (Auschwitz II – Birkenau och Auschwitz III – Monowitz) ökade också omsättningen på den tyska personalen och de installationer som krävdes för att hålla i gång ett sådant omfattande komplex som Auschwitz var. Det stora antalet SS officerare krävde bostäder där de kunde bo med sina familjer. Det upprättades speciella speceriaffärer där endast SS officerare, deras familjemedlemmar och hembiträden kunde handla, daghem upprättades, hotell för finare gäster, slakteri, bageri, kraftstationer, vattenverk, administrationsbyggnader, industrier, mässar, bastu mm var bara en del utav de byggnader som upprättades strax utanför själva fånglägret. Oswiecim kom mer eller mindre att präglas utav lägren och det fanns omfattande planer att omvandla staden till en tysk mönsterstad.

Nuvarande status: Bevarat (2015).

Adress: Wiezniów Oswiecimia 55, Oswiecim.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Ingen av dessa byggnader är idag en del utav museet utan ligger utanför museets kontroll och är utspridda men ändå i närheten av Auschwitz I. En del har blivit privata bostäder, företag, industrier medan en del är övergivna ruiner. För min egen del som mer eller mindre har vänt in och ut på Auschwitz I och II är det en naturlig utveckling att vidga vyerna och ta sig an det som finns utanför ”taggtråden”. För den som vill göra detta så krävs det minst en heldag.

Litteraturtips: Citroen Hans, Starzynska Barbara: Auschwitz – Oswiecim (2012).