Oswiecim


Ca sex mil väster om Kraków i södra Polen ligger staden Oswiecim. En stad med ca 40 000 invånare som är betydligt mer känd för sitt tyska namn Auschwitz och de koncentrations/förintelseläger som fanns där mellan 1940 och 1945. Informationen kring de tre läger som upprättades är omfattande och vida kända, mindre känt är de byggnader som upprättades strax utanför lägren men som ändå var en del utav lägerkomplexet. I samband med att Auschwitz I – Stammlager började upprättas och att lägret sedan expanderade till ytterligare två läger (Auschwitz II – Birkenau och Auschwitz III – Monowitz) ökade också omsättningen på den tyska personalen. Det ökade antalet SS officerare krävde bostäder där de kunde bo med sina familjer. Det upprättades speciella speceriaffärer där endast SS officerare, deras familje medlemmar och hembiträden kunde handla, daghem upprättades, hotell för finare gäster, slakteri, bageri, kraftstationer, förrådsbyggnader, vattenverk, administrationsbyggnader, industrier, mässar, bastu mm var bara en del utav de byggnader som upprättades strax utanför själva fånglägren. Oswiecim kom mer eller mindre att präglas utav lägren och det fanns omfattande planer att omvandla staden till en tysk mönsterstad.

Nuvarande status: Bevarat (2015).

Adress: Wiezniów Oswiecimia 55, Oswiecim.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Ingen av dessa byggnader är idag en del utav museet. En del har blivit privata bostäder, företag, industrier medan en del är övergivna ruiner. För min del tycker jag att det nästan är lika intressant att utforska (läger) byggnader utanför "taggtråden" som det är utforska byggnader innanför "taggtråden". För den som vill göra detta så krävs det minst en heldag.

Litteraturtips: Citroen Hans, Starzynska Barbara: Auschwitz – Oswiecim (2012).