Owinska


Ca en mil norr om Poznan ligger det en liten stad som heter Owinska och där låg vid tidpunkten för andra världskrigets utbrott Polens äldsta mentalsjukhus. När tyskarna ockuperade Owinska i mitten på september 1939 övertogs sjukhuset av tyskarna. Den tyske kommissionär som blev tillfällig chef för sjukhuset begärde ut patientlistor och förbjöd att någon patient förflyttades. Tyskarna informerade den tidigare ledningen att sjukhuset skulle stängas och patienterna skulle förflyttas till andra sjukhus.

Med start någon gång under andra hälften av oktober 1939 började SS Sonderkommando Lange att hämta patienterna i lastbilar och förde dem antingen till Fort VII i Poznan eller till ett skogsområde vid Roznowice ca tre mil norr om Owinska. Vid Fort VII mördades patienterna i en bunker som konverterats om till gaskammare och vid Roznowice sköts de eller gasades i lastbil på väg till Roznowice. Oavsett var de mördades så begravdes de i massgravar vid Roznowice. Hela proceduren övervakades av SS. I slutet på november hade upptill kanske 1000 patienter mördats.

Morden var en del i den nazistiska rasideologin att människor som bar på psykiska sjukdomar var ett hot mot friska människor samt att de var en ekonomisk och social börda för samhället. De fyllde därmed ingen funktion och förtjänade att dödas utifrån ett barmhärtighetsmotiv. När sjukhuset tömts på patienter kom mentalsjukhuset att bli en militärförläggning.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat (2021).

Läge: 52°30' 42.42" N 16°58' 50.40" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Mentalsjukhuset avvecklades efter kriget och byggnaderna började därefter förfalla. Någon gång runt 2010 köptes byggnaderna av privata intressenter och det är numera omgivet av stängsel och murar där obehöriga ej har tillträde. Det kan därför vara svårt att få någon bra överblick av platsen. Vad som eventuellt ska hända med byggnaderna känner jag inte till. Något monument eller någon minnestavla verkar inte finnas på platsen.

Litteraturtips: Friedlander, Henry: The Origins of Nazi Genocide – From euthanasia to the final solution (1995).