Pawiak


Pawiak byggdes 1835 och var redan innan tyskarna ockuperade Warszawa stadens huvudfängelse. I mars 1940 övertogs fängelset av SIPO, SD och Gestapo och under den tyska ockupationen fängslades ca 65 000 människor. Majoriteten var judar som vistats utanför gettot utan tillåtelse, men även sovjetiska krigsfångar och polacker. Flera polacker skickades till Palmiry där de mördades. Fängelset hade även en sektion för kvinnliga fångar som kallades för Serbia. Ca 32 000 människor mördades i fängelset, 23 000 skickades till koncentrationsläger och ett fåtal frigavs. Förhållandena i Pawiak kan jämställas med koncentrationsläger. Ett fåtal fångar lyckades fly men ett uppror i juli 1944 misslyckades. I augusti 1944 när den sovjetiska Röda armén närmade sig Warszawa evakuerades fångarna och sedan sprängdes fängelset av tyskarna.

Nuvarande status: Raserat med museum (2015).

Adress: Dzielna 24/26, 00-162 Warszawa.

Att ta sig dit: Buss.

Kommentar:

Det enda som inte förstördes fullständigt var källarplanet där det numera finns ett museum. När området städades upp efter kriget återfanns ett antal originaldörrar från fångcellerna. Dessa restaurerades och återplacerades i den rekonstruerade fängelsekorridoren.

Litteraturtips: Lukas, Richard C: Forgotten Holocaust: The Poles Under German Occupation 1939-1944 (2008).