Piotrków Trybunalski getto


Ca tre mil söder om Lodz ligger staden Piotrków Trybunalski och före kriget bodde det ca 18 000 judar i staden. Staden ockuperades redan den 5 september 1939 och judarna började omgående att förföljas av nazisterna. Ca 2000 judar lyckades dock fly undan till den av Sovjetunionen ockuperade delen av Polen. Den 8 oktober beordrade den tyske civile administratören Oberbügermeister Hans Drexel att upprätta ett getto för de kvarvarande judarna, ca 28 000 judar tvingades bosätta sig i en del av staden där det tidigare bott mellan 5000 – 6000 människor.

Anledningen till att antalet judar stigit markant berodde på att judar från närliggande områden hade förflyttats till staden. Gettot var det första som nazisterna upprättade i det ockuperade Östeuropa och var på så vis unikt. När gettot avskärmades från den övriga staden den 28 oktober kunde invånare endast med speciella tillstånd lämna och gå in i gettot. De som fick tillstånd var oftast de utnyttjades som slavarbetare för arbete utanför gettot.

Förhållandena i gettot var under all kritik, trånga boytor, bristfälliga sanitära möjligheter, brist på förnödenheter, brist på mediciner ledde till sjukdomar och annan misär, inte sällan med dödlig utgång. Den 13 oktober 1942 började nazisterna avveckla gettot och inom en vecka hade ca 20 000 judar deporterats till Treblinka där de mördades. Ca 500 judar lyckades fly medan ca 2000 judar fick tillstånd att stanna eftersom de behövdes som slavarbetare.

Dessa inhystes i ett mindre getto, men regelbundna avrättningar förekom och dessa genomfördes bl.a. i ett närliggande skogsområde som heter Rakowi och på den judiska begravningsplatsen. Det lilla gettot avvecklades i juli 1943 och de kvarvarande judarna deporterades till arbetsläger. Av de ca 28 000 judar som satt i gettot överlevde ca 1500 kriget, dessa hade överlevt genom att de hade förflyttats till andra platser eller lyckats hålla sig gömda tills krigsslutet.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med monument (2013).

Adress: Stary rynek, Piotrków Trybunalski.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Trots att gettot var det första som nazisterna upprättade hamnar det i skymundan av de större och mer välkända gettona som Warszawa, Krakow och Lodz. Gettot nämns sällan och de gånger det nämns så är det oftast i egenskap av att det var det första gettot.

Litteraturtips: Gilberg, Martin: Holocaust: A History of the Jews of Europe During the Second World War (1987).