Plaszów


På sommaren 1942 upprättade tyskarna ett arbetsläger i Plaszów i Krakows södra utkanter. Delar av lägret byggdes bl.a. på två judiska kyrkogårdar. Kommendant för lägret blev SS-Hauptsturmführer Amon Göth. I februari 1943 och med anledning av den förestående avvecklingen av gettot Krakow började lägret att byggas ut. Göth deltog även aktivt i avvecklingen av gettot i Krakow i mars 1943 och de judar som inte mördades under avvecklingen eller skickades till Auschwitz hamnade i Plaszów. Göth bodde i en villa precis utanför gettot, omgav sig av älskarinnor, red ofta omkring på sin vita häst i lägret, mördade godtyckligt och slumpmässigt fångar i lägret, bl.a. genom att skjuta på dem från sin balkong. Lägrets fångar utnyttjades som slavarbetare inom tyska industrier men även vid ett stenbrott intill lägret. Den tyske företagaren Oskar Schindler använde ca 900 fångar från lägret som arbetskraft i sin fabrik strax utanför lägret. Schindler skyddade dem bl.a. från att deporteras till Auschwitz.

Lägret expanderade hela tiden och var som störst på sommaren 1944 då det utsågs till ett koncentrationsläger. Nazisterna började avveckla lägret på sommaren 1944 eftersom den sovjetiska Röda armén närmade sig. Alla byggnader revs eller demonterades och kropparna efter de som mördats och begravts grävdes upp och kremerades över öppna eldar. De sista fångarna deporterades till Auschwitz den 14 januari 1945, dagen efter anlände Röda armén till Plaszów. Sammanlagt satt ca 35 000 fångar i lägret, som mest ca 20 000, ca 8000 mördades och tusentals deporterades till andra läger. Kommendanten Amon Göth arresterades i maj 1945 av amerikanska trupper, han överlämnades till Polen, ställdes inför rätta i Krakow, dömdes till döden och hängdes i september 1946.

Nuvarande status: Raserat med monument (2015).

Läge: 50°01'59.9"N 19°57'59.0"E

Att ta sig dit: Spårvagn.

Kommentar:

Plaszów blev internationellt känt genom Schindler´s List  som kom ut 1993. Fram till dess var det få som kände till lägret. Av lägret finns det dock inte mycket kvar, SS administrationshus finns kvar, likaså några ruiner efter hus som låg strax utanför lägret men som ändå hade en koppling till lägret. Över hela det forna lägerområdet finns flera monument och informationstavlor som berättar om lägret. Kommendanten Amon Göths villa precis utanför lägret finns kvar och är i privat ägo. Den präglades under många år av förfall men hade 2019 fått en rejäl ansiktslyftning och är nu en av gatans finaste villor. Intill Plaszów ligger Liban, ett sedan länge nedlagd stenbrott.

Inför filminspelningen lät regissören Steven Spielberg bygga upp en mindre kopia av lägret i stenbrottet, inklusive Göths villa och stall/garage. Efter filminspelningen diskuterades det om lägret skulle vara kvar men så blev det inte utan det revs delvis. Under åren har träden vuxit sig allt tätare och större men det går alltjämt att besöka platsen för den som lyckas leta sig dit. Lägerstolpar från filminspelningen finns kvar, likaså stommen efter Göths villa och delar av trappan ner till lägret från villan. Garaget och stallet finns också kvar samt lägergatan där judiska gravstenar användes som beläggning. Allt är dock filmrekvisita och inget som har något historiskt värde, men det är ändå intressant att vandra runt på platsen och titta på allt. Det finns dock ingen naturlig väg till stenbrottet utan man måste leta sig fram, men det är det värt.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).