Plawy


I december 1944 upprättades ett satellitläger till Auschwitz i Plawy, ca två kilometer från Auschwitz-Birkenau. I Plawy bedrevs traditionellt jordbruk i form av kreatur och odling. Syftet var att förse Auschwitz med livsmedel i form av kött, mjölk, potatis mm. Redan på våren 1944 hade arbetskommandon från Birkenau arbetat i Plawy men av praktiska skäl uppförde SS ett satellitläger. Ca 350 manliga och kvinnliga fångar arbetade i lägret, när arbetet var slut för dagen låstes fångarna in i separata baracker. Lägret evakuerades i januari 1945 och fångarna skickades västerut.

Nuvarande status: Raserat (2015).

Adress: Zadworska, 32-600 Harmeze.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det finns lägerstolpar kvar lite varstans i ett befintligt villaområde som många gånger verkar utgöra tomtgränser.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).