Plawy


I december 1944 inrättades ett satellitläger till Auschwitz i Plawy, cirka två kilometer från Auschwitz-Birkenau. I Plawy arbetade fångar med traditionellt jordbruk som boskap och odling. Syftet var att förse Auschwitz med mat och dryck typ kött, mjölk, potatis, grönsaker, ägg mm. Redan på våren 1944 hade arbetskommandon från Birkenau arbetat i Plawy, men de var tvungna att gå fram och tillbaka till Plawy varje arbetsdag vilket var tidskrävande. Därför byggdes ett läger på platsen för fångar som arbetade i Plawy. Cirka 350 manliga och kvinnliga fångar arbetade i lägret. Efter arbetsdagens slut låstes fångarna in separata fångbaracker, en för manliga fångar och en för kvinnliga fångar. Lägret evakuerades i januari 1945 och fångarna skickades västerut.

Nuvarande status: Raserat (2015).

Adress: Zadworska, 32-600 Harmeze.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Lite varstans kan man finna gamla lägerstolpar, men förutom det verkar det inte finnas något kvar av lägret.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).