Pniewo – Ostvallen


I den lilla byn Pniewo i västra Polen finns det ett museum i en bevarad del av den s.k. Ostvallen (tyska Ostwall). Ostvallen, eller Festungsfront im Oder-Warthe Bogen som den också heter byggdes på order av Hitler mellan 1933 och 1938. Dess starkaste försvarspositioner låg i området kring Miedzyrzecz mellan floderna Oder och Warta. Detta var ett område som på den tiden tillhörde Tyskland. I samband med Tysklands anfall på Polen i september 1939 kom Ostvallen aldrig att användas för sitt ursprungliga syfte. 1944 förstärktes Ostvallen inför det kommande sovjetiska anfallet mot Tyskland. Den sovjetiska Röda armén avancerade snabbt förbi Ostvallen eftersom tyskarna inte hann bemanna eller utrusta den inför den övermäktiga Röda armén. Ostvallen består av ca 100 fortifikationer som länkas samman med ett omfattande underjordiskt vägnät 15 – 40 meter djupt och stort nog att klara av dubbla järnvägar. Själva fortifikationerna består av betongbunkrar (panzerwerks) i flera våningar. Hela Ostvallen hade elektricitet, vatten, avlopp och ventilation. Efter kriget sprängde Sovjetunionen delar av Ostvallen.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum (2010).

Läge: 52°22'15.74" N 15°30'11.85" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

De underjordiska tunnlarna kan endast besökas i sällskap med guide. Ca 30 000 fladdermöss bor i delar av tunnlarna och dessa skyddas genom att delar av Ostvallen har utnämnts till ett naturreservat. Det finns ytterligare ett museum i en annan del av Ostvallen ca sex kilometer från Pniewo i Boryszyn. Förutom dessa två museer finns det ruiner längs hela Ostvallen.

Litteraturtips: Kaufmann, J.e. m.fl: Fortress Europe: European Fortifications of World War II (2002).