Police


I nordvästra Polen, ca en mil norr om Szczecin, ligger det en liten stad som heter Police. Police låg fram till 1945 i vad som då var Tyskland och hette Pölitz. 1937 började industrijätten IG Farben upprätta ett stort fabrikskomplex (ca 15 hektar) för produktion av syntetbränsle. Anläggningen kallades för Hydrierwerke Pölitz AG och var en av totalt tolv anläggningar som upprättades för detta syfte. Redan från början fanns det ett specifikt syfte med fabriken att den skulle producera bränsle ämnad för den tyska krigsmakten. I samband med krigsutbrottet ökade produktionstakten och som arbetskraft hämtades slavarbetare från sex stycken närliggande arbetsläger, Tobruklager, Pommernlager, Nordlager, Wullenweverlager, Hägerwelle och Dürrfeldlager. 1943 producerade fabriken 15 procent av Tysklands totala bränsletillverkning och blev därmed ett prioriterat mål för allierade bombningar. Men trots bombningarna slogs produktionen aldrig helt ut. Ca 13 000 fångar dog under fabrikens existens. Efter kriget övergavs den svårt skadade fabriken.

Nuvarande status: Raserat (2012).

Läge: 53°33'31.29" N 14°33'06.70" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Hela området går att besöka och det finns flera ruiner som fortfarande står kvar och dessa ger ett imponerande intryck. Det är riktigt intressant att beträda dem men är inget för dem som har den minsta känsla för höjdskräck. Det finns absolut inga som helst säkerhetsåtgärder utan allt sker på egen risk och det gäller att vara vaksam eftersom det finns förrädiska hålor och bråte överallt. En del ruiner ser också ut att vara mer eller mindre fallfärdiga och kommer antagligen förr eller senare att rasera. Men det är just det som gör området så fascinerande att det är helt och hållet lämnat åt sitt öde och därmed lite farligt. Det märks också att ruinerna besöks av många eftersom det finns upptrampade stigar fram till de mer majestätiska ruinerna medan andra mindre ruiner knappt syns i den täta vegetationen. Släckta eldar, klotter och annat som människor fört med sig vittnar också om att området besöks.

Litteraturtips: Ulrich, Herbert: Hitler’s Foreign Workers: Enforced labor in Germany under the Third reich (2006).