Posen – Baltenlager


På hösten 1939 upprättades ett tiotal s.k. Baltenlager i Posen (polska Poznan) för folktyskar som tyskarna förflyttat från Baltstaterna till området Reichsgau Wartheland. Detta var ett område i västra Polen som i samband med ockupationen hade införlivats i det tyska riket. Folktyskarna var tyskar som sedan länge hade varit bosatta i Baltstaterna men som nu i samband med ockupationen skulle återföras hem till riket (Heim ins Reich). För att göra plats för folktyskarna tvångsdeporterade tyskarna etniska polacker österut (främst till generalguvernementet) vars hem konfiskerades och tilldelades folktyskarna. Dessa läger som folktyskarna hamnade i innan de blev tilldelade nya hem var temporära och upprättades i exempelvis skolbyggnader eller liknande. Det var inte bara från Baltstaterna som folktyskar hämtades ifrån utan även centralare och sydligare delar av Östeuropa och sammanlagt ”flyttade” knappt 900 000 folktyskar till Wartheland mellan 1939 och 1944. Den första transporten med folktyskar från baltstaterna anlände den 31 oktober 1939, och fram till januari 1940 hade ca 65 000 folktyskar från Estland och Lettland skickats till Posen.

Nuvarande status: Bevarat (2015).

Adress: Garncarska 7, 61-806 Poznan.

Att ta sig dit: Spårvagn.

Kommentar:

En del utav de Baltenlager som upprättades finns kvar och används idag som bl.a. skolor och kyrklig aktivitet.

Litteraturtips: Pringle, Heather: Härskarplanen (2007).