Posen – Glowna


1939 upprättade tyskarna ett transitläger för etniska polska medborgare som skulle deporteras till Generalguvernementet. Dessa hade tvingats lämna sina hem och förflyttats till Generalguvernementet. Deras hem skulle övertas av etniska tyskar som bodde i Baltstaterna, i vissa fall i flera generationer, men dessa skulle tvångsförflyttats till det tyska riket (Heim ins Reich). Nazi-Tyskland ville att alla etniska tyskar skulle leva i det nya tyska riket. Mellan 1939 och 1940 tvångsförflyttades ca 70 000 etniska polacker från Posen. Cirka 30 000 av dessa deporterades från denna station.

Nuvarande status: Raserat med monument (2015).

Adress: Ulica Baltyka, 61-013 Poznan.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Monumentet ligger längs med ulica Baltyka. Själva spåren varifrån tågen avgick finns inne på ett semi-offentligt industriområde.

Litteraturtips: Pringle, Heather: Härskarplanen (2007).