Posen – Glowna


1939 upprättade tyskarna ett omplaceringsläger i Posen för etniska polacker som skulle deporteras till Generalguvernementet. Deporteringarna av etniska polacker sammanföll med ett begrepp som kallades för Heim ins Reich som syftade till att etniska tyskar (folktyskar) som bodde utanför det tyska rikets gränser skulle återbördas hem till riket. Posen låg inom ett distrikt som kallades för Reichsgau Wartheland och hade införlivats i det tyska riket i samband med ockupationen av Polen. För att göra plats för etniska tyskar var tyskarna tvungna ur både ett logistiskt och rasistiskt perspektiv omplacera etniska polacker till andra delar av Polen, främst till Generalguvernementet. Mellan 1939 och 1940 omplacerades (deporterades) ca 30 000 etniska polacker med tåg från Glowna till Generalguvernementet. Bara från Posen deporterade tyskarna ca 70 000 etniska polacker.

Nuvarande status: Raserat med monument (2015).

Adress: Ulica Baltyka, 61-013 Poznan.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Monumentet ligger längs med ulica Baltyka. Själva spåren varifrån tågen avgick finns inne på ett industriområde där det inte alltid är självklart huruvida man som privatperson har tillträde till.

Litteraturtips: Pringle, Heather: Härskarplanen (2007).