Posen – Rusalka


I västra Poznan (tyska Posen) ligger det en artificiell sjö som heter Rusalka. Det var den nazistiska guvernören och lokala ledaren Arthur Greiser som under 1941 beslöt att anlägga sjön genom att fördämma floden Bogdanka. Sjön byggdes med hjälp av polska och judiska slavarbetare och stod klar 1943. Den skulle ingå i ett större rekreationsområde som tyskarna planerade att bygga. För att förstärka strandkanten och bottenpartier så användes gravstenar som hämtats från judiska begravningsplatser i Posen. I takt med militära motgångar avstannade arbetet med sjön och dess omgivning för att slutligen upphöra helt. Under 1940 och innan sjön började byggas så sköt tyskarna tusentals polacker i skogarna runtomkring sjön.

Nuvarande status: Bevarat med monument (2021).

Läge: 52°25' 25.47" N 16°53' 17.67" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det finns fyra monument/minnestavlor runt sjön för både de som mördades under 1940 samt för de slavarbetare som nyttjades vid byggandet av sjön. Under tidens lopp har en del av de gravstenar som användes vid byggandet frigjorts och spolats upp mot strandkanten. Men sedan 2019 görs försök att bärga de gravstenar som användes vid byggandet. Tanken är att skapa ett minnesmonument av stenarna. 2021 är sjön och dess omgivningar ett populärt rekreationsområde för allt och alla.

Litteraturtips: Epstein, Catherine: Model Nazi: Arthur Greiser and the occupation of western Poland (2010).