Posen slott


I Poznans slott lät Albert Speer bygga en exakt kopia i miniatyr av Hitlers arbetsrum i Rikskansliet. Tanken var att Hitler skulle använda arbetsrummet under hans besök i Posen. Speer lät också bygga en balkong utanför arbetsrummet där det var tänkt att Hitler skulle ta emot trupper som marscherade förbi på gatan. Hitler besökte dock aldrig vare sig slottet eller Posen.

En som däremot använde slottet (plan två) som sin arbetsplats var den nazistiske Gauleitern och Riksståthållaren Arthur Greiser som mellan oktober 1939 och fram till krigsslutet var den högste nazistiska ledaren inom distriktet Wartheland. Det var Hitler som personligen utsåg Gauleiter och Riksståthållare till de 42 Gau (distrikt) som fanns i Nazityskland och de var endast ansvariga inför Hitler. Detta gav dem ett stort inflytande över sina respektive områden men som samtidigt gjorde dem ansvariga för de brott som begicks inom distrikten. Greiser kom därmed att bära det yttersta ansvaret för de brott som begicks mot främst polacker och judar  inom distriktet.

Slottet kom under Greiser att genomgå omfattande renovationer och ombyggnationer för att ge det en klar och tydlig tysk prägel. Hela Wartheland, och i synnerhet Posen, kom under Greiser att genomgå omfattande förändringar där allt det polska skulle försvinna och ersättas med en tyskhet. Polska namn ersattes med tyska namn, polska skolor ersattes av tyska skolor, polska språket ersattes av det tyska språket. Omfattande restriktioner gällde för den polska befolkningen som i mångt och mycket kom att påminna om de restriktioner som ålades judarna. I Greisers ögon var polacker ett stort hot mot den tyska överheten och måste bekämpas med alla till buds stående medel. Greisers mål var att Wartheland under hans ledning skulle bli ett mönster distrikt i vilken den tyska storheten skulle genomsyra allt. Men även om en del av planerna kom att genomföras så var det ändå få, om ens några, av de mer grandiosa planerna som genomfördes.

På Greisers initiativ och order deporterades hundratusentals polacker från Wartheland för att göra plats för etniska tyskar som i sin tur skulle förflyttas till Wartheland från andra områden som en del i förtyskandet av distriktet. Greiser bar också ansvaret för samtliga antijudiska åtgärder inom distriktet vilket bl.a. bestod av det första nazistiska förintelselägret Chelmno som öppnade i december 1941. Greiser må kanske inte vara den planerade och byggde lägret, men det hade inte varit möjligt utan Greisers gillande och godkännande. Efter kriget arresterades Greiser av amerikanarna och utlämnades till Polen och ställdes inför domstol. Han befanns skyldig och dömdes till döden och hängdes i juli 1946 vid fort Winiary, Posen. En hängning som bevittnades av ca 15 000 personer.

Nuvarande status: Bevarat (2008).

Adress: Swiety Marcin 40, 61-809 Poznan.

Att ta sig dit: Spårvagn.

Kommentar:

Emellanåt påstås det att Himmlers berömda tal den 6 oktober 1943, i vilket han erkände morden på judarna, hölls i slottet, men det stämmer troligtvis inte. Talet hölls sannolikt i stadshuset.

Litteraturtips: Longerich, Peter: Himmler: En biografi (2009).