Przemysl – Molotovlinjen


I mitten på september 1939 anföll Sovjetunionen Polen och ockuperade de områden man tilldelats i Molotov-Ribbentroppakten med Tyskland. Därmed förflyttades Sovjetunionens gränser som kom att gränsa mot det tyskockuperade Polen. Den tidigare gränsen mot Polen hade försvarats av något som kallades för Stalinlinjen. Men i samband med ockupationen av Polen förlorade Stalinlinjen sin praktiska betydelse. Därför började Sovjetunionen bygga en ny försvarslinje utmed den nya tysk/sovjetiska gränsen. Den nya försvarslinjen kallades för Molotovlinjen efter Sovjetunionens utrikesminister Vyacheslav Molotov. Den sträckte sig ca 130 mil från Östersjön i norr ner till Karpaterna i söder. När Tyskland angrepp Sovjetunionen i juni 1941 var den inte färdigställd och inte tillräckligt bemannad och forcerades därför snabbt av tyskarna.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat (2009).

Adress: Marszalka Józefa Pilsudskiego 4, 37-700 Przemysl,

Att ta sig dit: Promenad från centrala Przemysl.

Kommentar:

Till skillnad från alla museer som finns längs Maginotlinjen i Frankrike, Västvallen i Tyskland och Ostvallen i Polen (dåvarande Tyskland) verkar det inte finnas liknande museum längs Molotovlinjen.

Litteraturtips: Hook, Adam & Short, Neil: The Stalin and Molotov Lines: Soviet Western Defences 1928-41 (Fortress) (2008).