Puck


I samband med att tyskarna ockuperade Polen inleddes en skoningslös och brutal jakt på prominenta polska medborgare som tyskarna ansåg utgjorde ett hot mot tysk överhet, typ journalister, lärare, poliser, officerare, präster mm. Dessa jagades upp, arresterades, fängslades och fördes slutligen iväg till något skogsområde där de sköts och begravdes. Ett sådant fängelse fanns i ett hus på Nowa 9 i Puck, därifrån fördes fångarna till Piasnica, ca en mil västerut, där de sköts.

Nuvarande status: Bevarat med minnestavla (2016).

Adress: Nowa 8, 84-100 Puck.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Huset är numera en privat villa med ett eller flera boenden.

Litteraturtips: Lukas, Richard C: Forgotten Holocaust: The Poles Under German Occupation 1939-1944 (2008).