Puck


I samband med att tyskarna ockuperade Polen inleddes en skoningslös och brutal jakt på prominenta och utbildade polska medborgare som tyskarna ansåg utgjorde ett hot mot tysk överhet, typ journalister, lärare, poliser, officerare, präster mm. Dessa jagades upp, fängslades och fördes slutligen iväg till någon skog där de sköts och begravdes. Ett sådant fängelse fanns i ett hus på Nowa 9 i Puck, därifrån fördes fångarna till Piasnica, ca en mil västerut, och sköts.

Nuvarande status: Bevarat med minnestavla (2016).

Adress: Nowa 8, 84-100 Puck.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Huset är numera ett bostadshus med en liten minnestavla på fasaden.

Litteraturtips: Lukas, Richard C: Forgotten Holocaust: The Poles Under German Occupation 1939-1944 (2008).