Pustków – Osiedle


I takt med att Waffen-SS växte ökade också behovet av militära övningsområden. Vid Pustków – Osiedle, ca fyra mil väster om Rzesów i sydöstra Polen, hade den polska armén haft ett militärt övningsområde som övertogs av SS i juni 1940. Lokalbefolkningen tvångsförflyttades och lägret kom under SS ledning att expandera och genomgick flera namnbyten innan det i mars 1943 fick namnet SS-Truppenübungsplatz Heidelager. Området bestod av fyra st. ringleder (Ring I – IV) runt vilka militära förläggningar och administrativa byggnader förlades. Förutom byggnader för militära ändamål fanns även biografer, postkontor, restauranger/matsalar och bordeller. Vid Pustków utbildades bl.a. den ukrainska 14:e Waffen-SS divisionen Galizien. 

De militära kadetterna deltog också i massakrer av judar i och omkring Pustków. Bl.a. i november 1943 när ca 2000 judar från lägret Szebnie (ca sex mil söder om Pustków) mördades i Dubrocowa. I september 1943 besökte SS ledaren Heinrich Himmler Heidelager. Ca en mil nordöst om Pustków på en plats som heter Blizna upprättades under 1943 ett övningsfält för provskjutningar av V1 och V2 raketer. Det militära övningsområdet fungerade som en täckmantel för provskjutningarna. Strax söder om ringlederna upprättades i oktober 1940 ett arbetsläger för bl.a. sovjetiska krigsfångar, polacker och judar. Deras huvudsakliga uppgift var att utnyttjas som slavarbetare för diverse projekt. På sommaren 1944 när den sovjetiska Röda armén närmade sig övergavs det militära övningsområdet och arbetslägret. Under lägrets existens mördades/dog ca 7500 judar, ca 5000 sovjetiska krigsfångar och ca 2500 polacker.

Nuvarande status: Raserat med museum (2015).

Läge: 50° 06' 00" N 21° 31' 10" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

En liten del utav fånglägret har rekonstruerats där bl.a. kopior av en barack från det militära övningsområdet och en barack från fånglägret har byggts upp. Båda baracker innehåller intressanta återskapade miljöer och utställningar om SS-Truppenübungsplatz Heidelager och fånglägret. Tyvärr är allting på polska. Det enda som finns kvar av själva fångläget är två stycken grindstolpar till lägerentrén. Strax utanför museet ligger Góra smierci (dödens berg) där fångar avrättades eller sattes i en bunker. Numera finns det ett flertal minnesmonument längs en slinga som kan besökas, inklusive bunkern. Vid de fyra ringlederna är barackerna och byggnaderna sedan länge borta, men det har byggts nya hus om än i betydligt mindre antal än tidigare.

Inne i skogen finns det fortfarande lite ruiner och fundament kvar av andra byggnader som tillhörde området och som absolut kan vara värda att leta upp. Det finns också ett flertal vattenreservoarer som numera fungerar som hem för både grodor och fiskar. Problemet är att allt detta finns inne i skogen och att det kan vara nog så svårt att hitta det man söker. Det gäller helt enkelt att leta sig fram och gå på lite känsla, vilket kan vara nog så intressant. Vid infarten till varje ringled finns det en informationstavla. Även kommendanturen finns kvar men tillhör numera ett företag. Som helhet utgör museet, Góra smierci och ringlederna intressanta besöksmål som också kan kombineras med det närliggande Blizna.

Litteraturtips: Barker, A.J.: Waffen-SS at War (1982).