Rabka


På hösten 1939 grundade SS-Brigadeführer Bruno Streckenbach en underrättelseskola för personal från SIPO, SD samt ukrainska och polska kollaboratörer. Skolan förlades i hotell Stamary i utkanten av Zakopane ca 10 mil söder om Krakow, nära den slovakiska gränsen. Chef för skolan blev SS-Hauptsturmführer Hans Krüger. I juli 1940 förflyttades skolan till den lilla kurorten Rabka ca fyra mil norr om Zakopane. Först förlades skolan i en f.d. judisk skola men i november flyttade den till en fyravåningsbyggnad i stadens norra del som tidigare fungerat som flickskola. Kort efter flytten förflyttades Krüger till Krakow och ny chef för skolan blev Krügers ställföreträdare SS-Untersturmführer Wilhelm Rosenbaum.

Skolan hade i samband med Tysklands invasion av Sovjetunionen i juni 1941 ställt in undervisningen men den återupptogs i december 1941. Skolan kallades numera Befehlshaber de Sicherheitspolizei und des SD im GG (Generalguvernementet) Schule des Sicherheitspolizei. Utbildningen för högre officerare varade mellan tre till sex månader och syftade till att förbereda eller komplettera befintlig utbildning för deras uppgifter på östfronten. Ansvariga för utbildningen var ett mindre antal lägre SS officerare men det gavs gästföreläsningar av framträdande nazister som Hans Frank, Guvernör av GG, Friedrich Krüger, högste SS och Polisledare inom GG, Odilo Globocnik, chef för Operation Reinhardt, Hermann Höfle, Globocniks ställföreträdare och Karl Georg Eberhardt från SS i Krakow.

Runt om huvudbyggnaden (skolan) upprättades mindre verkstäder, kasinon, fångbaracker och en skjutbana i skogen bakom skolan. Byggnadsmaterial hämtades bl.a. från judiska kyrkogårdar där gravstenar kom att användas för vägbyggen. Verkstäderna, kasinona och underhållet av skolan bemannades och genomfördes av judiska fångar. Förutom teoretisk undervisning fick även eleverna praktisk undervisning i metoder att döda. Denna undervisning gavs vid skjutbanan där eleverna bl.a. fick träna att skjuta på rörliga mål och träna olika former av hängning. ”Måltavlorna” hämtades främst från närliggande byar och bestod av judar som ännu inte evakuerats. Ett rykte finns att en transport med barn från Auschwitz anlände till Rabka för att användas som rörliga måltavlor vid skjutbanan.

Det var inte bara vid skolan i Rabka som liknande ”undervisning” ägde rum utan detta skedde även på andra håll, om än mera inofficiellt än vid Rabka. Skolans personal deltog även aktivt i razzior och selektioner av judar från regionen kring Rabka. En del judar valdes ut för arbete kring skolan, andra mördades eller skickades till andra platser där behov fanns av arbetskraft. Rosenbaum entledigades från skolan på våren 1943 i samband med att han och andra vid skolan blev föremål för en internundersökning rörande korruption. I juli 1944 förflyttades skolan till Berlin eftersom den sovjetiska Röda armén närmade sig Rabka.

Nuvarande status: Bevarat med monument (2012).

Adress: ul. Sloneczna 11, 34-700 Rabka-Zdroj.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Skolbyggnaden finns kvar men texten, Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD im GG Schule des Sicherheitspolizei, som prydde skolans framsida och den hakkorsflagga som vajade på taket är givetvis borta. Byggnaden var 2012 en skola för blinda barn. Vad som eventuellt finns kvar av de byggnader som byggdes i anslutning till skolan är jag osäker på. Bakom skolan vid skjutbanan finns det en begravningsplats och monument men platsen är inte lätt att hitta eftersom det inte finns några skyltar som visar vägen till platsen. Skjutbanan är mer eller mindre igenväxt men den går att hitta eftersom den ligger precis bredvid monumentet. Monumentet består av judiska gravstenar som fogats samman till ett monument. Det var dessa gravstenar som nazisterna använde för att hårdbelägga markytor. Förutom det här monumentet finns det ett flertal mindre monument inom samma inhägnad.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).