Rajsko


Ca en kilometer söder om Auschwitz upprättades i juni 1943 ett satellitläger till Auschwitz på en liten jordbruksfarm. Ca 300 kvinnliga fångar arbetade med att bedriva traditionellt trädgårdsarbete, grönsaksodling och utveckling av gummiplantor för användning inom industrin. Flera utav fångarna hade valts ut med omsorg eftersom de hade tidigare erfarenhet eller utbildning som gjorde dem lämpliga till arbetet. Lägret bestod av fem stycken baracker, två för fångar och tre för arbete samt ett flertal växthus. Kommendant för lägret var SS-Obersturmbannführer Dr. Joachim Caesar. 

Levnadsförhållandena i Rajsko var jämfört med huvudlägret betydligt bättre, tillgång till föda, uppvärmda baracker, sängar med sängkläder, tillgång till varmvatten och rena kläder. Å andra sidan var fångarna under ständig uppsikt och minsta misstanke om exempelvis stöld kunde leda till hårda straff eller förflyttning tillbaka till huvudlägret. Rajsko var även en plats dit SS officerare och deras familjer kunde komma och handla livsmedel. Lägret evakuerades i mitten på januari 1945 och fångarna skickades iväg västerut.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat (2015).

Läge: 50°01'03.9"N 19°11'30.5"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Farmen existerar fortfarande men något monument finns inte. Bland växthusen finns det fortfarande lägerstolpar kvar och lite ruiner efter diverse byggnader.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).