Smukale


Ca en mil norr Bydgoszcz ligger det ett litet samhälle som heter Smukale. Under andra världskriget upprättade tyskarna mellan 1941 och 1943 ett transitläger för polacker från främst Pommern som skulle deporteras vidare till andra läger och platser. Lägret upprättades i tidigare lagerlokaler och uppskattningsvis passerade ca 4000 människor lägret under dess existens. Trångboddhet och sanitära missförhållanden ledde till sjukdomar och under vintern 1942 utbröt en tyfusepidemi. Lägret stod under Gestapos kontroll. I februari 1943 avvecklades lägret och fångarna flyttades till lägret i Potulice. Även om det var ett transitläger så nyttjades fångarna för diverse slavarbete och ca 800 personer miste livet medan de satt i lägret. Av dessa var ca hälften barn. De som dog begravdes på en kyrkogård strax söder om Smukale.

Nuvarande status: Bevarat med monument (2021).

Läge: 53°11' 40.31" N 17°57' 57.09" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det finns en minnestavla uppsatt utanför det tidigare lägret. I byggnaden bedrivs numera någon form utbildningsverksamhet. Vid den lilla kyrkogården där en del utav offren begravdes finns det minnesmonument.

Litteraturtips: Lukas, Richard C: Forgotten Holocaust: The Poles Under German Occupation 1939-1944 (2008).