Stepina – Anlage Süd


Detta FHQ ligger längs järnvägslinjen mellan Jaslo och Rzeszów i en liten by som heter Stepina, strax utanför Strzyzow i sydöstra Polen. Det började byggas under 1940 och stod klart 1941 och kom att kallas för anlage Süd. Det bestod av en ca 500 meter lång tunnel som skulle skydda Hitlers specialtåg Amerika. I anslutning till tunneln byggdes ett antal underhållsbaracker och bunkrar. Tunneln, barackerna och bunkrarna kamouflerades noga för att inte upptäckas vare sig från luften eller från marken. Den 27 augusti 1941 träffade Hitler sin italienske bundsförvant Mussolini vid Stepina. Mötet ägde rum på Hitlers tåg och pågick flera timmar där troligtvis kriget mot Sovjetunionen diskuterades. Både Hitler och Mussolini hade rest till Stepina i sina respektive tåg och tunneln i Stepina kom att härbärga Mussolinis tåg medan Hitlers tåg parkerade i en tunnel i Strzyzow, ca femton kilometer från Stepina. Både Hitler och Mussolini övernattade på respektive tåg och reste vidare nästa dag. Eventuellt återvände Hitler till Stepina i oktober 1941, dock utan att övernatta. Förutom Hitler besökte även SS ledaren Heinrich Himmler och fältmarskalk Erwin Rommel Stepina.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2015).

Läge: 49°52' 17.92" N 21°35' 30.52" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Tunneln är ett museum och inuti den finns det diverse militära föremål samt information om Hitlers och Mussolinis besök. Tyvärr är all information på polska. Men det är ändå mer intressant att vandra omkring i tunneln och dess sidogångar. På utsidan finns det också bunkrar att se som var en del utav komplexet. Tunneln i Strzyzow där Hitlers tåg var parkerat kan också besökas men då är det säkrast att boka tid i förväg. Tyskarna byggde flera tilltänkta FHQ eftersom man inte riktigt visste hur krigsutvecklingen skulle fortlöpa. Om Hitler ansåg att han behövdes vid ett visst frontavsnitt skulle det redan finnas ett sådant på plats för att spara tid. Förutom anlage Süd fanns det även ett Nord och Mitte. Nord var Wolfsschanze i nordöstra Polen där Hitler tillbringade större delen av kriget och Mitte låg som namnet antyder i mitten av Polen. Hitler besökte aldrig Mitte.

Litteraturtips: Seidler, Franz W. & Zeigert, Dieter: Hitler’s secret headquarters (2004).