Szebnie


I juni 1941 och i samband med det tyska anfallet på Sovjetunionen upprättades ett krigsfångeläger för ca 6000 sovjetiska krigsfångar i Szebnie, ca fyra mil sydväst om Rzeszow. De första krigsfångarna tvingades bygga ett tjugotal baracker, men dessa var långt ifrån tillräckliga och under vintern 1941/42 dog majoriteten av krigsfångarna pga. kyla, svält och sjukdomar. På våren 1943 omorganiserades lägret till ett koncentrationsläger för judar som skickats till lägret från avvecklade getton inom regionen, bl.a. Rzeszow. Detta var judar som inte mördats eftersom tyskarna ansåg att de behövdes som slavarbetare.

Även om majoriteten av fångarna som skickades till lägret var judar satt det även fångar av annan börd i lägret. Lägret kom till slut att bestå av ca 35 baracker som täckte en yta på ca 10 hektar. Fångarna utnyttjades som slavarbetare inom diverse industrier eller andra projekt. I augusti 1943 satt drygt 1000 fångar i lägret, med redan i slutet på året satt ca 5000 fångar i lägret. I augusti 1943 delades lägret upp i två sektioner, en för judar och en för övriga.

I november 1943 sköts ca 2000 judar i ett skogsområde utanför Dubrocowa ett par kilometer söder om Szebnie. I november 1943 deporterades ca 2800 judar till Auschwitz. I februari 1944 fanns det endast 80 judar kvar i lägret och dessa deporterades till Plaszow utanför Krakow. Övriga (icke judiska) fångar blev kvar fram till augusti 1944 då de deporterades till ett läger som hette Grybow. Mellan februari och augusti 1944 fungerade lägret återigen som ett krigsfångeläger för sovjetiska krigsfångar.

I augusti 1944 mördades krigsfångarna av SS förband som kallats in från SS-Heidelager, ett militärt träningsläger för SS i Pustkow, ca sex mil norr om Szebnie. I samband med detta brändes barackerna ner och i början på september anlände den sovjetiska Röda armén till Szebnie. Lägret var då förstört. Sammanlagt dog ca 10 000 fångar i lägret under dess existens mellan juni 1941 och augusti 1944. Förutom att fångar mördades skördade även tyfusepidemier ett stort antal offer.

Nuvarande status: Raserat med informationstavla (2015).

Adress: Szebnie 222, 38-203 Szebnie.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Mig veterligen finns det inget kvar av lägret och på platsen finns det numera en skola och en fotbollsplan. Men det har upprättats ett minnesmonument och på husväggen till skolan finns det en stor informationstavla (polska) som visar hur lägret såg ut. Vid kyrkogården i Szebnie finns det ytterligare ett minnesmonument och väster om Szebnie finns det dels en kyrkogård för sovjetiska krigsfångar som bl.a. dog i lägret och dels en kyrkogård för personer i regionen som dödades av nazisterna, bl.a. från lägret.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).