Szeroki Bór


Ca åtta mil öster om Olsztyn ligger Szeroki Bór (tyska Breitenheide) och där i det dåvarande tyska Ostpreussen upprättades mellan 1935 och 1937 en testanläggning för det tyska Luftwaffe. Området bestod av ett flertal bunkrar där en del bands samman av tunnlar. Vid årsskiftet 1940/41 kom ”Breitenheide” att bli ett militärt högkvarter för Luftwaffe och dess chef Hermann Göring. För detta ändamål byggdes Breitenheide ut med ett flertal baracker. Det byggdes även en trävilla för Göring samt ett stickspår in till högkvarteret för Görings specialtåg Asien. Högkvarteret omgavs också av ett flertal säkerhetszoner. Göring personligen tillbringade inte mycket tid i Breitenheide men han bjöd gärna gäster från andra välsinnade länder till Breitenheide. I augusti 1941 besökte Hitler och Mussolini Breitenheide. Högkvarteret övergavs på hösten 1944 utan att det förstördes.

Nuvarande status: Bevarat (2016).

Läge: 53°39'30.24"N 21°42'08.18"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Efter kriget övertogs bunkrarna av den polska militären och området är avspärrat och inte tillgängligt. Mig veterligen så används bunkrarna till att förvara ammunition. Endast en bunker ligger utanför avspärrningarna och den är inte lätt att hitta. Den ligger väl dold bland vegetationen ca en kilometer från närmaste samhälle (Szeroki Bor Piski). Det finns inga naturliga stigar som leder fram till den och som besökare måste man veta vart man ska leta, vilket i sig kan vara en del utav charmen med att leta rätt på historien. Har man väl hittat den går det att gå in i den.

Litteraturtips: Knopp, Guido: Göring – mellan makt och vansinne (2013).