Szmalcówka


1940 upprättade tyskarna ett arbetsläger i f.d. fabrikslokaler i norra Torun för polska medborgare från Torun och närliggande områden. Lägret avvecklades 1943 och de kvarvarande fångarna förflyttades till Potulice. Av de ca 12 000 fångar som satt i lägret dog ca 1200 till följd av bl.a. svält, sjukdomar och misshandel. En del utav dessa ligger begravda på en närliggande kyrkogård.

Nuvarande status: Raserat med monument (2015).

Läge: 53°01'52.29" N 18°36'39.47" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

2015 finns det både affärer och företag på det forna lägerområdet.

Litteraturtips: Lukas, Richard C: Forgotten Holocaust: The Poles Under German Occupation 1939-1944 (2008).